HAYTEKMUN 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Birleşmiş Milletlerin, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organdır. BMGK’nın kararları tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır.

Güvenlik konseyi 20 üye ülkedir. 5 tane daimi üye,15 tanesi ise seçilmiş üyelerdir.